Barnparkering | Sipoon Syke

Övervakad barnparkering

I Sipoon Sykes barnparkering får barnet leka då länge föräldern är och tränar.

Övervakade barnparkeringens öppethållning

Måndagar kl. 17:45-19:45

Tisdagar kl. 10:30-12:00 & 16:45-20:00

Onsdagar kl. 13:00-14.30 & 16:45-19:45

Torsdagar kl. 9:00-10:30 & 16:45-20:00

Fredagar kl. 9:30-11:00

OBS! Reservering till barnparkeringen bör bekräftas senast 12h före den övervakade barnparkeringen börjar. Den övervakade barnparkeringen kan annulleras ifall ingen har anmält sig.

Övervakning möjlig också utanför ovannämnda tider vid överenskommelse. Kontakta oss gärna då via e-post info@sipoonsyke.fi.

Avvikande tider för övervakad barnparkering syns i bokningssystemet!


Ni som lämnar barnen att leka på egen hand, kom ihåg att städa undan så att det är trevligt för nästa barn att komma o leka.

Barnparkeringen är öppen under gymmets öppethållningstider (04-24) och barnparkering med övervakning är öppen som beskrivet ovan.

Barnet får inte komma till gymsidan på grund av säkerhetsskäl.
​​​​​​​


Kom ihåg att boka din plats till barnparkeringen på förhand! Bekräfta också platsen senast 12h före parkeringen börjar.

Övervakad barnparkering är menad för dem vars barn inte klarar sig på egen hand i barnparkeringen.

För Sipoon Sykes medlemmar är barnparkeringen avgiftsfri
Andra: 5€/gång (max. 2 barn).


Anmälning till övervakad barnparkering

I barnparkeringen har vi ingen officiell åldersgräns men aktiviteterna är planerade för 2-6 åringar. Parkeringstid max. 1,5h. Anmälningen sköts via bokningssystemet.

I samband med anmälningen skall du även nämna barnets namn och ålder. Ifall du har flera barn, kom ihåg att anmäla varje barn skilt.
Ifall ditt barn blir förhindrat att komma till barnparkeringen, kom ihåg att genast avboka pareringen så att den i kö får plats. Oavbokade barnparkeringsplatser kommer att tas i beaktande i diskvalificeringssystemet.


Barnparkeringens verksamhet och regler

Vi kan ha samtidigt högst 5 barn i barnparkeringen. Av dessa 5 kan högst 2 vara under 2 åringar. Under 2 åringars skötning gås alltid igenom kundspecifikt tillsammans med föräldern och barnparkeringens övervakare.

Berätta alltid åt övervakaren vart du far och motionera så att vi vet varifrån vi kan hämta dig ifall barnet börjar gråta jätte mycket.

Kom ihåg att äta före ni hämtar barnet till parkeringen. Att ta med egen mat till barnparkeringen är förbjudet.


Småbarnsföräldrar! - Se till att blöjan är bytt och barnet har fått mat före ni hämtar hen till barnparkeringen.


Vi rekommenderar också att ni bekantar er med omgivningen hos oss före egentliga besöket i barnparkeringen. På detta sätt kan barnet känna sig bekväm och säker då ni lämnar hen hos oss.


Ta inte med barnet till parkeringen ifall barnet är sjukt!


Hjälp oss att utveckla barnparkeringen och ge feedback åt oss om hur vi kunde betjäna er ännu bättre. ​​​​​​​